image link

Shop nu de ronde prijzen >

Our Planet:

een duurzamere selectie, warm aanbevolen door A.S.Adventure

Our Planet is ons eigen duurzaamheidskeurmerk dat klanten zal helpen een duurzamere aankoopkeuze te maken. Een product moet minstens aan één van onze vooropgestelde duurzaamheidscriteria voldoen met bijhorend officieel label om binnen deze selectie te vallen. Zo kan jij een bewustere keuze maken.


Onze verantwoordelijkheid

Als retailer, die zich bewust is van de ecologische impact van productie én consumptie, hebben we een duidelijke opdracht: 

Onze merken dwingend aansporen om duurzamere producten te ontwikkelen.

Onze klanten het zo eenvoudig mogelijk maken om voor duurzamere alternatieven te kiezen.

Het is immers een collectieve verantwoordelijkheid voor producenten, verdelers, A.S.Adventure zelf als organisatie en iedereen die bij ons klant is om bewuster stil te staan bij hoe we produceren, verdelen en kopen.Welke criteria hanteren we?

De duurzaamheidscriteria van ‘Our Planet’ worden ondergebracht onder vier domeinen die blijvend aandacht vragen:

  1. Duurzamere materialen
  2. Duurzamere productie
  3. Ethische verantwoordelijkheid
  4. Inzet voor de planeet

Verdeeld over deze 4 domeinen moet elk product aan minstens één van de vooropgestelde duurzamere criteria voldoen, met bijhorend eigen officieel label of een label van derden, om onze Our Planet goedkeuring te krijgen. Denk daarbij bv aan duurzamere materialen als hennep en duurzamere wol. Of aan producten die goede doelen ondersteunen of actief investeren in herbebossing. En uiteraard nemen we de kenmerken ook voortdurend onder de loep en sturen we bij waar nodig.


Een wegwijs in onze criteria en officiële labels

Check hieronder welke criteria we voorop stellen en welke officiële keurmerken hieronder vallen.

1. Duurzamere materialen

De grondstoffen die we gebruiken voor het maken van onze producten blijven cruciaal. Die moeten zo natuurlijk en milieuvriendelijk mogelijk zijn, alleen zo kunnen zij nadien beter worden hergebruikt en afgebroken.


1.1. Weg met schadelijke chemicaliën

Bij textiel- en kledingproductie wordt nog al te vaak gebruik gemaakt van chemicaliën die je liever kwijt dan rijk bent. Onderstaande labels onderscheiden producten die wegsturen van dergelijke schadelijke stoffen. Een gezond lijf, met gezonde gear, voor een gezond buitenleven.

PFC-Vrij

PFC-vrije kleding bevat geen fluorkoolstoffen. Want hoewel PFC-chemicaliën hun nut hebben bewezen voor het waterdicht maken van kleding, zijn ze uiterst schadelijk voor mens én milieu! Niet alleen zijn ze kankerverwekkend, ook zijn ze bijzonder moeilijk afbreekbaar. En als outdoormerk willen we zéker goed zorg dragen voor buiten. Die visie gaat uiteraard gepaard met uitzonderlijke kwaliteit. Zo is PFC-vrije kleding en coatings op een alternatieve wijze waterafstotend of waterdicht gemaakt. Bionic Eco Finish is daar een voorbeeld van.

Zero Discharge of Hazardous Chemicals

Zie je dit label staan bij de productinformatie? Dan gaat het om een product dat geen schadelijke stoffen loslaat op de natuur. Afvalwater wordt dan bijvoorbeeld grondig gefilterd op bepaalde chemicaliën. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van productiecentra: er wordt extra gecontroleerd op luchtvervuiling.

Oeko-Tex Made in Green

Made in Green van Oeko-Tex is een traceerbaar productlabel voor alle soorten textiel (zoals kleding en huishoudartikelen) en lederwaren, inclusief niet-textiel/lederen onderdelen (zoals accessoires). Items krijgen dit label toegekend wanneer ze getest zijn op schadelijke stoffen. Het label garandeert bovendien dat het textiel- of leerproduct volgens duurzame processen vervaardigd is, onder maatschappelijk verantwoorde omstandigheden. 

1.2. Gerecycleerde materialen

Wie duurzaam onderneemt, houdt rekening met de kostbaarheid en schaarste van onze natuurlijke grondstoffen, energiebronnen en onze CO2-uitstoot. Veel van onze merken gebruiken dan ook gerecycleerde materialen, zoals gerecycleerd plastic, katoen en dons. We hanteren altijd een standaard van 50% gerecycleerd materiaal per product. Zo oogsten we zelf de grondstoffen van morgen.

Global Recycled Standard

De GRS is een internationaal erkende prorductstandaard die strenge eisen stelt aan certificering door derden, van gerecycleerde inhoud, chain of custody, sociale en milieupraktijken tot chemische restricties.

Recycled Claim Standard

De RCS is een internationaal erkende, Chain of Custody-standaard om gerecycleerde materialen door de hele supply chain te kunnen volgen. De RCS is bedoeld voor producten die ten minste 5% gerecycleerd materiaal bevatten. Elke stap in het productieproces moet gecertificeerd worden: te beginnen bij het recycleren zelf, tot het product de laatste verkoper bereikt. Deze standaard houdt verder geen rekening met de sociale of milieuaspecten van verwerking en productie, kwaliteitscontrole of naleving van de wet.

Repreve

Repreve is een branded vezel, die gemaakt is van gerecycleerde materialen zoals plastic flessen. Voor ons huismerk Ayacucho werken we bijvoorbeeld met dit garen. REPREVE staat voor duurzame, betrouwbare kwaliteit.

1.3. Natuurlijke vezels

Het zit 'm in de titel: bij de productie van natuurlijke vezels komen geen synthetische pesticiden, insecticiden of herbiciden kijken. Ook komen ze tot stand zonder genetische modificatie. En niet te vergeten: biologische landbouw houdt het natuurlijke ecosysteem mee in stand. Per definitie duurzaam, dus! In dit geval gaan we voor de absolute top: we hanteren een standaard van 100% natuurlijke vezels per product.

Global Organic Textile Standard

De GOTS werd in het leven geroepen om wereldwijd erkende vereisten voor biologisch textiel te bundelen. Van de oogst van grondstoffen, tot milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie, tot etikketering toe. Zowel exploitanten als groothandelaren worden jaarlijks ter plaatse geïnspecteerd. Ze moeten bovendien over een geldige certificering beschikken om het GOTS-label aan hun eindproducten toe te mogen kennen.

Better Cotton Initiatieve

Het BCI is een non-profitorganisatie die wereldwijd actief is, met het grootste duurzaamheidsprogramma voor katoen ter wereld. Ze willen katoenproductie beter maken voor de mensen die produceren, voor de omgeving waarin de vezels groeien en voor de toekomst van de hele sector. Samengevat bundelt het label de drie belangrijkste duurzaamheidspijlers: ecologisch, sociaal en economisch. 

1.4 Duurzamere vezels (of garen)

De ene natuurlijke vezel is de andere niet. De productie van katoen is bijvoorbeeld erg vervuilend. Houtpulpvezels, hennep of jute, verantwoord wol en dons zijn alternatieven waar mens, milieu en dier gelukkiger van worden. Hieronder lichten we enkele labels uit die je door deze duurzame vezels gidsen.

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal en economisch levensvatbaar bosbeheer overal ter wereld. De certificering garandeert biologische diversiteit en de levenskwaliteit van locals en arbeiders. Uit dit verantwoord bosbeheer en hernieuwbare houtbronnen kunnen dan Tencel, Ecovero of lyocell worden gewonnen als natuurlijke grondstof hout(pulp), via milieuvriendelijke processen aan hoge milieunormen.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

PEFC zet zich als non-profit en NGO wereldwijd in voor het bevorderen van duurzaam bosbeheer, via onafhankelijke certificering door derden. Uit dit verantwoord bosbeheer en hernieuwbare houtbronnen kunnen dan Tencel, Ecovero of lyocell worden gewonnen als natuurlijke grondstof hout(pulp), via milieuvriendelijke processen aan hoge milieunormen.

Responsible Wool Standard

De Responsible Wool Standard richt zich op het welzijn van schapen en het land waarop ze grazen. Zo bieden ze een extra garantie dat deze wol afkomstig is van boerderijen die vooruitstrevend duurzaam te werk gaan, met respect voor het dierenwelzijn in het algemeen.

ZQ or ZQRX Natural Fibres

ZQ-telers en partners zetten zich in voor de bescherming van ons milieu, onze dieren en de mensen achter de bedrijven. Alle telers houden zich aan de eisen die zijn vastgesteld in de ZQ Grower Standard.

Nativa

Nativa is het meest geavanceerde, 100% traceerbare en duurzame wolmerk ter wereld. Nativa wil de kloof overbruggen tussen de normen voor duurzame inkoop én de kwaliteits- en duurzaamheidseisen die de consument van vandaag stelt. 

Responsible Down Standard

De RDS wil ervoor zorgen dat dons en veren afkomstig zijn van dieren die geen pijn of andere schade hebben moeten lijden.

Responsible Alpaca Standard

De Responsible Alpaca Standard (RAS) bekommert zich om het welzijn van alpaca’s en hun graasgebieden, te beginnen bij de boerderijen waar ze gekweekt worden en te eindigen bij de verkoper, met de hele productieketen ertussenin.

Responsible Mohair Standard

De Responsible Mohair Standard (RMS) focust zich op de productie van mohair, de wol  van angorageiten. RMS garandeert dat het mohair afkomstig is van duurzame boerderijen met oog voor dierenwelzijn.

Down Codex

De Down Codex is ontwikkeld door het merk Mountain Equipment en  vraagt zijn leveranciers om enkel dons te gebruiken dat beantwoord aan duurzame standaarden. Het dons mag bijvoorbeeld enkel een bijproduct van de voedselindustrie zijn, de vogels worden niet levend geplukt noch bijgevoerd voor de slacht, ze kunnen vrij rondlopen tijdens hun leven …

NSF Global Traceable Down Standard

Deze donsstandaard zorgt ervoor dat dons in kleding,  huishoudelijke en commerciële producten afkomstig is van een verantwoorde bron die het dierenwelzijn respecteert en volledig en transparant getraceerd kan worden. Dons is ook hier een bijproduct van de voedingsindustrie.

Silver or Gold Standard - Leather Working Group

De Leather Working Group is een non-profit die wereldwijd toonaangevend is wat betreft  milieucertificering voor de leerindustrie.

100% van het leder komt van een fabrikant of leerlooierij die een Zilveren of Gouden Standard ontving van de Leather Working Group.

terracare®

terracare® staat voor verantwoord geproduceerd leder. Zij nemen hun sociale  en ecologische verantwoordelijkheid en doen er alles aan om een eersteklas en duurzaam product te produceren, dat zowel mens als milieu respecteert.

2. Duurzamere productie

Een product tot stand brengen, gaat gepaard met heel wat processen. Daarbij kan er extra belang gehecht worden aan duurzaamheid. Deze labels maken duidelijk welke ecologisch verantwoorde keuzes gemaakt werden in het proces van productvervaardiging!


BLUESIGN

Het Bluesign-label is een gevestigde waarde binnen onze outdoor-afdeling. Het is gebaseerd op krachtige principes om tot een ecologisch verantwoord product te komen. Dankzij geoptimaliseerde productieprocessen zijn er minder grondstoffen én minder energie verspild. Zo neemt Bluesign een grote verantwoordelijkheid op zich voor mens en omgeving. Ook legt het Bluesign strikte normen op om watervervuiling tegen te gaan, waarvan efficiënte reinigingsinstallaties voor afvalwater een mooi voorbeeld zijn.

 

Ook CO2-uitstoot is bij textielproductie onvermijdelijk. Maar dankzij het gebruik van onbewerkte materialen en chemicaliën zet Bluesign zich in op het zuiveren van deze uitstoot. Tot slot gaat het label prat op een correcte werkomgeving. Zo garandeert het steeds de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers.

Green Button/Gruener Knopf

Het Green Button-certificaat is er voor bedrijven die onder hun eigen merk kleding produceren of op de markt brengen, zolang ze op een socio-ecologisch verantwoorde manier tot stand komen. Ze moeten daarbij ook kunnen bewijzen dat ze zorg dragen voor mensenrechten en het milieu.

Cradle to Cradle

Producten die goed zijn voor het milieu en onze gezondheid, maken grote kans op een Cradle to Cradle-certificaat. Daarbij wordt gekeken naar de chemische samenstelling van het product, de recycleerbaarheid van de onderdelen en de sociale verantwoordelijkheid van het productieproces. Ook het energie- en waterverbruik en de impact op het milieu moet stevig beperkt worden om zo'n certificaat te vergaren.

3. Ethische verantwoordelijkheid

Niet enkel het milieu verdient bescherming, maar ook de mensen op deze planeet. Van veiligheid op de werkvloer tot kinderopvang en eerlijke lonen. Hieronder lichten we graag labels uit die zich inzetten voor betere werkomstandigheden voor iedereen.


Fair Trade - Textile Standard

De Fair Trade Textile Standard is een onderdeel van het overkoepelende Fairtrade Textile Program, dat verandering in textiel supply chains en verwante bedrijfspraktijken wil aanjagen. Ze richten zich op betere lonen en arbeidsomstandigheden en zet merken aan om zich in te zetten voor eerlijke handelsvoorwaarden.

World Fair Trade Organisation - Fair Trade Standard

De WFTO is een onderdeel van het overkoepelende WFTO Garantiesysteem. De norm omvat de tien principes van eerlijke handel en definieert criteria om deze na te leven. De principes worden bepaald door WFTO-leden en zijn o.a. gebaseerd op Fair Trade-waarden, conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en mensenrechten.

Fair Wear

Fair Wear wil de kledingindustrie aanmoedigen om veilig , waardig en goed betaald werk te realiseren voor haar werknemers. Ze richten zich vooral op naai-, snij- en trimprocessen, de meest arbeidsintensieve schakels van de keten. Fair Wear werkt samen met 140+ aangesloten merken, fabrieken, vakbonden, NGO’s en overheden.

amfori BSCI

Sinds 2003 helpt amfori BSCI bedrijven om het sociale en duurzame aspect van hun supply chain verder te ontwikkelen. De gedragscode omvat 11 principes die de leden ondersteunen: van eerlijke vergoeding tot geen kinderarbeid.

BSR’s HERProject

BSR’s HERProject is een wereldwijd samenwerkingsverband dat vrouwen met een lager inkomen in de supply chain sterker wil maken. Ze brengen merken, leveranciers en lokale NGO’s samen en stimuleren zo betere werkomstandigheden voor vrouwen, via interventies op het gebied van gezondheid, financiële inclusie en gendergelijkheid.

Fair Labour Standard

Deze standaard van de Fair Labour Association toetst bedrijfspraktijken  aan de hoogste internationale arbeidsnormen om ervoor te zorgen dat zij instaan voor de rechten van werknemers in de wereldwijde toeleveringsketens.

SMETA Audit by Sedex

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) is een  sociale auditmethode waarmee bedrijven hun vestigingen en leveranciers kunnen beoordelen om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen.

4. Inzet voor de planeet

Het opperhoofd van een stam indianen zei ooit: "We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children." De planeet behoort ons niet toe, dus we kunnen er maar beter zorg voor dragen. Des te meer omdat we ze zo  goed mogelijk willen achterlaten voor de volgende generaties. De volgende initiatieven zijn hier expliciet mee bezig.


1% for the Planet

In 2002 richtten Yvon Chouinard (oprichter Patagonia) en Craig Mathews (oprichter Blue Ribbon Flies), 1% for the Planet op. Het idee is simpel: omdat bedrijven kunnen profiteren van hulpbronnen die de aarde biedt, moeten ze die hulpbronnen in ruil mee beschermen. Elk bedrijf dat het 1% for the planet-engagement aangaat, doneert 1% van haar jaarlijkse omzet aan milieuorganisaties. Zo dragen ze bij aan een schonere wereld van morgen.

Ontdek hier alle producten die vallen onder ons duurzaamheidskeurmerk ‘Our Planet’.

Lees meer over duurzaamheid

A.S.Adventure & verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen betekent de best mogelijke keuzes maken voor mens én milieu. Van een duurzaam productassortiment en het herstellen van je spullen tot duurzame verpakkingen en CO2-reducties: elke schakel van onze onderneming verdient bijzondere aandacht.


Care & Repair

Hoe beter jij je kwalitatief materiaal nu verzorgt en onderhoudt, hoe langer het in topconditie blijft! Leuk voor jou én goed voor de planeet. Want door vele jaren van je uitrusting te genieten, maken we écht een verschil in het verminderen van die beruchte afvalberg.


Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.