Wedstrijdreglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door A.S.Adventure met maatschappelijke zetel gevestigd te 2660 Hoboken, Smallandlaan 9.

 

Artikel 1 Algemeen

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen wonende in België. De medewerkers en personeelsleden van A.S.Adventure en van de betrokken promotieagentschappen, alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die samenwonen op éénzelfde adres) zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. Er is slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

 

Artikel 2 Persoonsgegevens

  1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan worden gevraagd om e-mailadres en adresgegevens op te geven, om contact op te kunnen nemen indien de deelnemer winnaar is van de wedstrijd.
  2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. A.S.Adventure is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste/niet actuele/onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

De geldigheidsduur van wedstrijd wordt vermeld op de website van A.S.Adventure of in de aankondiging van de wedstrijddeelname. Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer antwoord geven op de wedstrijdvraag.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1 dag na het verschijnen van de wedstrijd, wordt de winnaar geselecteerd die een comment zoals beschreven in artikel 3 heeft achtergelaten. De winnaar wordt gekozen op basis van het meest originele antwoord. A.S.Adventure bepaalt in hoeverre het antwoord als origineel wordt beschouwd en kiest de winnaar uit.

 

Artikel 5 Prijs

De prijs wordt vermeld op de website van A.S.Adventure of in de aankondiging van de wedstrijddeelname. Deze prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen waarde in speciën.

 

Artikel 6 Bekendmaking

De winnaar wordt persoonlijk via mail of via zijn/haar social media-account verwittigd en bekend gemaakt na het einde van de wedstrijd. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan A.S.Adventure de toestemming tot publicatie van zijn naam en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. A.S.Adventure kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief meegedeelde gegevens. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan A.S.Adventure van alle intellectuele rechten  op het materiaal en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan A.S.Adventure overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren via alle kanalen van A.S.Adventure. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

 

Artikel 7 Correspondentie

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk, noch elektronisch of op een andere wijze.

 

Artikel 8 Rechten A.S.Adventure

A.S.Adventure behoudt zich het recht voor om de huidige wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. Hiervoor kan A.S.Adventure niet aansprakelijk gesteld worden. A.S.Adventure kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke oorsprong ook, door de deelnemers geleden naar aanleiding van deze wedstrijd of het gebruik van de prijs.

 

Artikel 9 Diverse

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met het huidige reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Belgisch recht zal van toepassing zijn.

Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.