Welke criteria hanteren we?

Elk Our Planet-product voldoet aan ten minste drie ecologisch verantwoorde criteria. Denk aan gerecycleerde materialen, een circulair ontwerp of een minimale impact op de natuur.

 

Natuurlijk is voor een gezonde planeet meer nodig dan alleen een gezond milieu. Daarom selecteerden we ook sociaal en ethisch verantwoorde criteria. Als aan (sommige van) deze criteria is voldaan, vind je dit ook online terug bij de productomschrijving. Ze zijn alleen niet bepalend voor de toekenning van het Our Planet-label. Op deze pagina lichten we álle mogelijke criteria en bijhorende externe accreditaties aan je toe. 

Beter materiaalgebruik

Betere grondmaterialen

Een product bestaat uit ten minste 50% gerecycleerde, organische (zoals katoen, dons of metaal) of alternatieve materialen (bijvoorbeeld viscose, gemaakt van snel hernieuwbare grondstoffen). We hanteren strenge parameters die garanderen dat natuurlijke hulpbronnen niet worden uitgeput en dat de productie geen vervuiling veroorzaakt.

Gerecycleerd

Global Recycled Standard

De GRS is een internationaal erkende productstandaard die strenge eisen stelt aan certificering door derden , van gerecycleerde inhoud, chain of custody, sociale en milieupraktijken tot chemische restricties

Op houtbasis

Forest Stewardship Council

FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal en economisch levensvatbaar bosbeheer overal ter wereld. De certificering garandeert biologische diversiteit en de levenskwaliteit van locals en arbeiders. Uit dit verantwoord bosbeheer en hernieuwbare houtbronnen kunnen dan Tencel, Ecovero of lyocell worden gewonnen als natuurlijke grondstof via milieuvriendelijke processen aan hoge milieunormen

Program for the Endorsement of Forest Certification

FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal en economisch levensvatbaar bosbeheer overal ter wereld. De certificering garandeert biologische diversiteit en de levenskwaliteit van locals en arbeiders. Uit dit verantwoord bosbeheer en hernieuwbare houtbronnen kunnen dan Tencel, Ecovero of lyocell worden gewonnen als natuurlijke grondstof hout(pulp), via milieuvriendelijke processen aan hoge milieunormen

Biologisch

Global Organic Textile Standard – Organic
De GOTS werd in het leven geroepen om wereldwijd erkende vereisten voor biologisch textiel te bundelen. Van de oogst van grondstoffen, tot milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie, tot etikettering toe. Zowel exploitanten als groothandelaren worden jaarlijks ter plaatse geïnspecteerd. Ze moeten bovendien over een geldige certificering beschikken om het GOTS-label aan hun eindproducten toe te mogen kennen
Better Cotton Initiative
Het BCI is een non-profitorganisatie die wereldwijd actief is, met het grootste duurzaamheidsprogramma voor katoen ter wereld. Ze willen katoenproductie beter maken voor de mensen die produceren, voor de omgeving waarin de vezels groeien en voor de toekomst van de hele sector. Samengevat bundelt het label de drie belangrijkste duurzaamheidspijlers: ecologisch, sociaal en economisch

Wol

Responsible Alpaca Standard 
De Responsible Alpaca Standard (RAS) bekommert zich om het welzijn van alpaca’s en hun graasgebieden , te beginnen bij de boerderijen waar ze gekweekt worden en te eindigen bij de verkoper, met de hele productieketen ertussenin.
Responsible Mohair Standard
De Responsible Mohair Standard (RMS) focust zich op de productie van mohair, de wol  van angorageiten. RMS garandeert dat het mohair afkomstig is van duurzame boerderijen met oog voor dierenwelzijn
Responsible Wool Standard
De Responsible Wool Standard richt zich op het welzijn van schapen en het land waarop ze grazen. Zo bieden ze een extra garantie dat deze wol afkomstig is van boerderijen die vooruitstrevend duurzaam te werk gaan, met respect voor het dierenwelzijn in het algemeen.
Nativa 
Nativa is het meest geavanceerde, 100% traceerbare en duurzame wolmerk ter wereld. Nativa wil de kloof overbruggen tussen de normen voor duurzame inkoop én de kwaliteits- en duurzaamheidseisen die de consument van vandaag stelt. 
ZQ or ZQRX
ZQ-telers en partners zetten zich in voor de bescherming van ons milieu, onze dieren en de mensen achter de bedrijven. Alle telers houden zich aan de eisen die zijn vastgesteld in de ZQ Grower Standard. 

Dons

Down Codex 
De Down Codex is ontwikkeld door het merk Mountain Equipment en  vraagt zijn leveranciers om enkel dons te gebruiken dat beantwoordt aan duurzame standaarden. Het dons mag bijvoorbeeld enkel een bijproduct van de voedselindustrie zijn, de vogels worden niet levend geplukt noch bijgevoerd voor de slacht, ze kunnen vrij rondlopen tijdens hun leven …
Down Pass
Producten met de Down Pass garanderen hoge kwaliteit en de zekerheid dat het dons en de veren die als vulmateriaal zijn gebruikt, ethisch verantwoord zijn en afkomstig zijn uit streng gecontroleerde en traceerbare toeleveringsketens.
Global Traceable Down Standard
Deze donsstandaard zorgt ervoor dat dons in kleding,  huishoudelijke en commerciële producten afkomstig is van een verantwoorde bron die het dierenwelzijn respecteert en volledig en transparant getraceerd kan worden. Dons is ook hier een bijproduct van de voedingsindustrie.
Responsible Down Standard 
De RDS wil ervoor zorgen dat dons en veren afkomstig zijn van dieren die geen pijn of andere schade hebben moeten lijden

Leer

Leather Working Group
De Leather Working Group is een non-profit die wereldwijd toonaangevend is wat betreft milieucertificering voor de leerindustrie.

100% van het leder komt van een fabrikant of leerlooierij die een Zilveren of Gouden Standard ontving van de Leather Working Group.

TerraCare Leather
terracare® staat voor verantwoord geproduceerd leder. Zij nemen hun sociale  en ecologische verantwoordelijkheid en doen er alles aan om een eersteklas en duurzaam product te produceren, dat zowel mens als milieu respecteert.

Oog voor circulariteit

Hoe langer een product meegaat, hoe lager zijn impact op het milieu. We houden rekening met de volgende parameters: gaat het om een tweedehands product, krijg je er levenslange garantie bij en/of kan het product makkelijk hersteld worden? Op die manier blijft de afvalberg beperkt en sparen we nieuwe grondstoffen uit.


Actie voor het klimaat


Carbon Trust – Carbon Neutral Certification
Dit certificaat garandeert dat een organisatie zich inzet om koolstofvrij te worden en om haar resterende impact te neutraliseren door milieuprojecten te ondersteunen.
Carbon Trust – Carbon Reduction Certification
‘s Werelds eerste onafhankelijke certificering voor organisaties die de uitstoot van broeikasgassen in hun toeleveringsketen meten, beheren en verminderen. Dat inzicht én het betrekken van leveranciers bij het minimaliseren van koolstofdioxide in de hele waardeketen is een cruciale stap om nul uitstoot te bereiken. Dit certificaat helpt ons om de uitstoot van de toeleveringsketen en de betrokkenheid van leveranciers te beoordelen.
Carbon Trust – Lower CO2 Label
Dit label garandeert dat de ecologische voetafdruk van het product elk jaar kleiner wordt en dat de producent zich ertoe verbindt die voetafdruk steeds verder te minimaliseren.
Climate Neutral Certified
Climate Neutral Certified is de standaard voor duidelijke en directe klimaatactie. De prioriteit van het label is om bedrijven te laten focussen op het meten van hun ecologische voetafdruk en op acties om die voetafdruk te verkleinen. Het label staat dus voor bedrijven die actief werken aan het koolstofvrij maken van hun volledige waardeketen.
SBTi Accreditation – Paris Agreement
Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Bedrijven stellen zichzelf een of meer doelen om hun ecologische voetafdruk te verminderen tot een restniveau dat overeenkomt met de limiet die op mondiaal of sectorniveau is vastgelegd om de opwarming van de aarde tegen 2030 te beperken tot 1,5°C.
SBTi Accreditation – Net Zero 2040
Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Bedrijven stellen zichzelf een of meer doelen om hun netto uitstoot tot nul te herleiden. Dat houdt in: a) het verminderen van hun emissies tot nul of tot een restniveau dat overeenkomt met de limiet die op mondiaal of sectorniveau is vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C; b) het neutraliseren van de eventuele restuitstoot voor de netto nul-deadline en van alle uitstoot die in de atmosfeer vrijkomt tegen en na 2040.
SBTi Accreditation – Net Zero 2050
Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Bedrijven stellen zichzelf een of meer doelen om hun netto uitstoot tot nul te herleiden. Dat houdt in: a) het verminderen van hun emissies tot nul of tot een restniveau dat overeenkomt met de limiet die op mondiaal of sectorniveau is vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C; b) het neutraliseren van de eventuele restuitstoot voor de netto nul-deadline en van alle uitstoot die in de atmosfeer vrijkomt tegen en na 2050.

Bescherming van land, water en biodiversiteit


PFC-vrij:
PFC-vrije kleding bevat geen fluorkoolstoffen. Want hoewel PFC-chemicaliën hun nut hebben bewezen voor het waterdicht maken van kleding, zijn ze uiterst schadelijk voor mens én milieu! Niet alleen zijn ze kankerverwekkend, ook zijn ze bijzonder moeilijk afbreekbaar. En als outdoormerk willen we zéker goed zorg dragen voor buiten. Die visie gaat uiteraard gepaard met uitzonderlijke kwaliteit. Zo is PFC-vrije kleding en coatings op een alternatieve wijze waterafstotend of waterdicht gemaakt. Bionic Eco Finish is daar een voorbeeld van
ZDHC Chemical Management System
Zie je dit label staan bij de productinformatie? Dan gaat het om een product dat geen schadelijke stoffen loslaat op de natuur. Afvalwater wordt dan bijvoorbeeld grondig gefilterd op bepaalde chemicaliën. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van productiecentra: er wordt extra gecontroleerd op luchtvervuiling
ZDHC Manufacturing Restricted Substances List
De ZDHC Manufacturing Restricted Substances-lijst ondersteunt duurzaam gebruik van chemische middelen, door een overzicht te bieden van alle stoffen die verboden zijn tijdens het productieproces.

Algemene criteria

Milieu en sociale aspecten

B-Corp Certification
B Corporation (ook B Lab of B Corp) is een particuliere certificering van for-profitbedrijven voor hun sociale en milieuprestaties. Om de certificering te krijgen en te behouden, moeten bedrijven een minimumscore van 80 behalen bij de beoordeling van hun sociale en milieuprestaties. Ze moeten ook hun B Corp-verplichtingen naar belanghebbenden toe opnemen in de bestuursdocumenten.

BlueSign Production Site

Op de productielocatie(s) van een BlueSign-partner volgen alle activiteiten de volgende principes:
  1. De activiteiten mogen geen schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier, plant, bodem, water of atmosfeer.
  2. Gezondheid van mens en natuur moet altijd worden gewaarborgd, om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Een BlueSign-partner moet bovendien op de hoogte zijn van de Best Available Techniques (BAT) binnen de eigen industrie en moet deze technieken toepassen om de milieuprestaties constant te verbeteren. 

Cradle to Cradle Product Standards (All Standards) 
Producten die goed zijn voor het milieu en onze gezondheid, maken grote kans op een Cradle to Cradle-certificaat. Daarbij wordt gekeken naar de chemische samenstelling van het product, de recycleerbaarheid van de onderdelen en de sociale verantwoordelijkheid van het productieproces. Ook het energie- en waterverbruik en de impact op het milieu moet stevig beperkt worden om zo'n certificaat te vergaren.
Fair Trade Textile Standards
De Fairtrade Textile Standard is een onderdeel van het grotere Fairtrade Textile Programma, dat veranderingen in de toeleveringsketen en bedrijfspraktijken bevordert. Dit uitgebreide programma betrekt zowel fabrikanten als werknemers om samen voor betere lonen en werkomstandigheden te zorgen. De standaard moedigt merken ook aan om eerlijke handelsvoorwaarden te hanteren. Het doel van de milieustandaard in het bijzonder is om de negatieve gevolgen voor werknemers en het milieu te beperken, door bewuster om te gaan met chemische stoffen.
Green button
Het Green Button-certificaat is er voor bedrijven die onder hun eigen merk kleding produceren of op de markt brengen, zolang ze op een socio-ecologisch verantwoorde manier tot stand komen. Ze moeten daarbij ook kunnen bewijzen dat ze zorg dragen voor mensenrechten en het milieu
Oeko-Tex Made in Green
Made in Green van Oeko-Tex is een traceerbaar productlabel voor alle soorten textiel (zoals kleding en huishoudartikelen) en lederwaren , inclusief niet-textiel/lederen onderdelen (zoals accessoires). Items krijgen dit label toegekend wanneer ze getest zijn op schadelijke stoffen. Het label garandeert bovendien dat het textiel- of leerproduct volgens duurzame processen vervaardigd is, onder maatschappelijk verantwoorde omstandigheden.

Milieu-aspecten

BEPI
Het Business Environmental Performance Initiative is een bedrijfsgerichte dienst voor retailers, importeurs en merken die de milieuprestaties van fabrieken en boerderijen overal ter wereld willen verbeteren. BEPI voorziet een praktisch kader, dat alle sectoren in alle landen kan ondersteunen om hun ecologische inspanningen te verbeteren, om zo hun impact, bedrijfsrisico’s en ook kosten te verlagen.
BlueSign Product Standard
Een BlueSign-product moet voldoen aan strenge criteria wat betreft de samenstelling van de materialen en de productieprocessen. Het mag bijvoorbeeld ook geen schadelijke chemicaliën bevatten. Het doel hiervan is om het welzijn van werknemers én het milieu te beschermen.
EU Ecolabel Textile Standard
Het EU Ecolabel certificeert producten die een gegarandeerde (onafhankelijk gecontroleerde) lage impact op het milieu hebben. Om het label te krijgen, moeten producten en diensten gedurende hun volledige levenscyclus aan hoge standaarden voldoen: van de winning van grondstoffen, tot de productie en distributie, en de uiteindelijke vernietiging. Het label moedigt bedrijven ook aan om innovatieve producten te ontwikkelen die duurzaam, makkelijk te herstellen en recycleerbaar zijn.
1% for the Planet
In 2002 richtten Yvon Chouinard (oprichter Patagonia) en Craig Mathews (oprichter Blue Ribbon Flies), 1% for the Planet op. Het idee is simpel: omdat bedrijven kunnen profiteren van hulpbronnen die de aarde biedt, moeten ze die hulpbronnen in ruil mee beschermen. Elk bedrijf dat het 1% for the planet-engagement aangaat, doneert 1% van haar jaarlijkse omzet aan milieuorganisaties. Zo dragen ze bij aan een schonere wereld van morgen

Cosmetica

Ecocert Comos Organic
Een schoonheidsproduct is Cosmos Organic-gecertificeerd als ten minste 95% van de gebruikte planten biologisch zijn en als ten minste 20% van de totale formule bestaat uit biologische ingrediënten (10% voor afspoelbare producten).

Voeding

EU Organic Logo
Het EU Organic Logo verzamelt biologische producten die in de Europese Unie zijn geproduceerd. De producten moeten als biologisch gecertificeerd zijn door een erkend controlebureau of -orgaan. Dat betekent dat ze aan strikte voorwaarden voldoen wat betreft productie, verwerking, transport en opslag. Het logo kan alleen worden gebruikt op producten die ten minste 95% organische ingrediënten bevatten.

Veelgestelde vragen


Waar staat Our Planet voor?

Wat is het verschil tussen producten met en zonder het label van Our Planet?

Hoe kent A.S.Adventure de impact van een product, en op welke informatie baseren jullie zich daarvoor?

Hoe vind ik de Our Planet-producten?

Wat is de bedoeling van Our Planet?

Maakt A.S.Adventure winst met Our Planet?

Garandeert een Our Planet-product een positieve impact op de planeet en/of mensen?

Zijn er nog verschillen binnen het aanbod van Our Planet-producten?

Is Our Planet een officieel duurzaamheidslabel, waarbij controles worden uitgevoerd?

Waarom controleert A.S.Adventure de producten niet zelf?

Hoe gebeurde de selectie van keurmerken voor het Our Planet-label?

Waarom zijn de criteria van Our Planet verstrengd in 2023?


Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.